Ana Sayfa
Gender Equality
Student Access Measure

Student Access Measures

5.3.1 - Üniversiteniz bir kurum olarak kadınların üniversiteye başvuru oranını, kabul/giriş oranını ve eğitim tamamlama oranını sistematik olarak ölçüyor/takip ediyor mu?

Sayılarla SAÜ:

https://www.sakarya.edu.tr/sayilarla-sau.html

 

5.3.2 - Üniversitenizin bir kurum olarak kadın başvuruları, kabul/giriş ve üniversiteye katılımını ele alan bir politikası (örn. Erişim ve Katılım planı) var mı?

https://ogrdek.sakarya.edu.tr/sites/ogrdek.sakarya.edu.tr/file/Y%C3%96NETMEL%C4%B0K/TASLAK/G%C3%BCncellenen%20y%C3%B6netmelik%20Metni.pdf


 

5.3.3 - Üniversiteniz bir kurum olarak kadınlara erişim programları sağlıyor mu (örneğin mentorluk, burslar veya diğer hükümler)?

https://sbf.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/7580/2-kadin-girisimciligini-ozendirme-sertifika-programi-basliyor